Gratis befaring

Vi tilbyr gratis og uforpliktende befaring.

Drift og skjøtsel (gartnertjenester)

Gartnertjenester koster kr 600,- per time.

Ved større prosjekter og lengre oppdrag, kan fastpris avtales.

Design og hageplanlegging

Ett overordnet design av en hage koster fra kr 4000,-

På en komplett og detaljplanlagt hageplan er det vanskelig å oppgi en pris, da alt avhenger av tomtestørrelse, antall tegninger som ønskes, oppdragets kompleksitet, etc. Typisk vil en komplett plan for en mellomstor hage (500 – 1000m2) koste rundt kr 15 000,-

For design og planlegging av enkelt elementer, ta kontakt for pris.

Konsultasjon / idétime

Fastpris kr 1500,- per time.

Alle priser er inkludert MVA.